Срок за приемане на творбите: от 1 март до 30 юни 2021 г.

Втори национален литературен конкурс „Асен Разцветников”

 

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Община Горна Оряховица,
Народно читалище „Напредък – 1869” Горна Оряховица,
Литературен клуб „Асен Разцветников” при НЧ ”Напредък – 1869”

обявяват

Втори национален литературен конкурс „Асен Разцветников”

за поезия и проза (разказ или есе)

Тема на конкурса: „С пламъка на родолюбието”

Конкурсът е анонимен.

Условия за участие:

• поезия – до две стихотворения –  максимално до 30 стиха (едното)
• проза (разказ или есе) – до 4 печатни страници А4

Творбите, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани и награждавани.

Възрастови групи:

• Първа възрастова група – от 11 до 14 години (V-VIII клас)
• Втора възрастова група – от 15 до 18 години (IX-XII клас)
• Трета възрастова група – над 18 години

Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg

под наименованието – конкурс Разцветников – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора.

Изпратените творби не се връщат. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса.

Срок за приемане на творбите: от 01 март 2021 г. до 30 юни 2021 г. включително

Награждаване: септември в НЧ ”Напредък – 1869” гр. Горна Оряховица.

Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на фейсбук страницата на читалището. Наградените участници ще бъдат предварително уведомени.

Разходите са за сметка на участниците.

Участниците в конкурса се оценяват от професионално жури.

Награден фонд:

Първа, втора и трета награда и диплом във всяка възрастова група на двете категории.

* * *Втори национален литературен конкурс „Асен Разцветников”

 

Телефони за контакти:

0878 514 178 – Ваня Недева – читалищен секретар
0889 515 828 – Галина Москова – представител на ЛК „Асен Разцветников”

facebook: Народно читалище „Напредък 1869” Горна Оряховица

 

 

Автор: Организаторите
02.02.2021