Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет ще се проведе в обновената заседателна зала на Община Ловеч

Проекто-дневният ред на Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Ловеч, на 24 юни /четвъртък/ 2021 година съдържа 27 точки. От поканата на председателя Петър Цолов става ясно, че съветниците се събират в обновената след ремонт заседателна зала на Община Ловеч, началото е от 10.00 часа.

Проекто-дневният рeд включва питане на общинския съветник Николай Стоянов  относно социалните политики  на Община Ловеч, в частност за детските градини и центровете за подкрепа на личностно развитие. Още – поставяне на паметна плоча на къщата на д-р Илия Еврев и арх. Петко Еврев в село Изворче,  предложения за включване на средищни детски градини и училища,  на защитени детски градини и училища, както и приемане на план за работа на Общинския  съвет за второто шестмесечие на 2021 г.

Ще се приема план за работата на Общински съвет – Ловеч за второто шестмесечие на 2021 година. Предстои и упълномощаване на представителя на Община Ловеч за участие в редовното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ АД, гр. Ловеч, насрочено за 25.06.2021 година.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2020 Г.

Файлове:

Община Ловеч, пресцентър

18.06 2021 г.