Плевен ще бъдат инвестирани 18 милиона лева по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за закупуване на 14 нови електрически автобуси и изграждане на 14 зарядни станции, съобщиха от общината.

С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) с източник транспорт от 0,43 на 0,33 тона на година. Реализирането на дейностите ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за над 95 000 жители на община Плевен.

Експлоатацията на новите превозни средства ще се оптимизира чрез интегриране на новопридобитите електрически автобуси към съществуващите интелигентни транспортни системи на масовия градски обществен транспорт на Плевен.

Срокът за изпълнение на дейностите е 40 месеца. Предвижда се новите електробуси да обслужват линии предимно в Индустриалната зона, за които няма кандидати при обявените търгове, както и ще бъдат подобрени връзките между отделните квартали на града. По този начин ще бъде постигнат изцяло екологично чист масов градски обществен транспорт с нулеви вредни емисии.

Предвижда се станции за зареждане на електробусите да бъдат монтирани в тролейбусно депо на ул. „Кичево“-4 и в жк „Дружба“.
Договорът за изпълнение на проекта за новия обществен транспорт вече е подписан с екоминистерството от община Плевен и общинската фирма „Тролейбусен транспорт“.