На 25 и 26 юни експерти от Дирекцията участваха  в уъркшоп за еколози и артисти в Дом на хумора и сатирата – град Габрово.

Участниците посетиха Регионалното депо за неопасни отпадъци и обмениха идеи в множество презентации, дискусии и колаборации между представители на екоорганизации и артисти по конкретни за България екологични проблеми.

Темата на предстоящото  Габровско биенале през 2022 година е Екология и целта на срещата беше да се създаде среда на диалог, опознаване и възможност за планиране на съвместни действия в рамките на – неговите изложби, но и паралелната програма от събития (лекции, дискусии, прожекции, пърформанси, уъркшопи).

Остава точно една година до старта на Биеналето, която екипа на Музея на хумора и сатирата иска да използва, за да организира мащабен, международен форум за изкуство и екология, който да достигне до огромна публика.

Предвид факта, че Музеят е популярно място за посещение на туристи, това е уникална възможност да бъде достигната изключително широка публика, която да бъде въвлечена по най-адекватния начин в проблемите на екологията днес.

В срещата участваха представители на НП „Централен Балкан“, ПП „Българка“, Грийнпийс – България, Зелени Балкани, Спасителен център за диви животни, За Земята, Български фонд за биоразнообразието, Дружество за защита на птиците, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Природонаучен музей – София, Дирекция „Инфраструктура и екология“ при Община Габрово.