Депутатът социалист Милко Недялков във Файсбук за поклонението в Къкринското ханче на 19 февруари т.г. и по повод словото на кмета на Ловеч Корнелия Маринова на 18 февруари т.г. пред паметника на Апостола:

„Днес се вижда и нещо друго. Някои за пръв път влязоха в Къкринското ханче и се впечатлиха.“

„Да се разберем. Левски не ни остави проект, дами и господа управляващи.Той още ни сочи други измерения на духа и делото“Снимка на Милко Недялков.

4 КОМЕНТАРИ

 1. Тоя па…?! Комунистите са антипод на идеологията на Левски!
  „Никому не се надявайте – говореше той. – Ако не сме способни да се освободим сами, то значи, че не сме достойни да имаме свобода; а който ни освободи, той ще да направи това, за да ни подчини отново в робство…“

 2. ЗАВЕТИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

  • Ако някой от влиятелните българи, или войвода, подкупен от чуждо правителство или от друго частно лице, поиска да ни пречи на работите под какъвто начин и да било, такъв ще се счита за неприятел и ще се наказва със смърт.

  • Ако някой от служащите, като председателят и други поиска да злоупотреби със служебната власт, за пръв път ще се лиши от служба, повтором ще се извади съвсем, ако и така не изпълни, ще се накаже със смърт.

  • Ние, българите, желаеме да живеем с всичките наши съседи дружествено. Ние желаем, щото тази земя, която е населена с българи, да се управлява български, т.е. съобразно с нравите, обичаите и характера на българския народ.

  • Нека всяка народност, както и всеки човек, утвърди своята свобода и да се управлява по своята воля. Ние не желаеме чуждото, т.е. онова, което не е наше; но не желаем да дадем и другиму своето.

  • Ние желаем за себе си свобода народна, свобода лична и свобода религиозна ; с една дума свобода человеческа.

  • Гледай народната работа повече от всичко друго, повече от себе си да я уважаваш.

  • Не трябва да се дава подкрепа на глупци.

  • За Отечеството работим, байо. Кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправим и все заедно да вървим.

  • На драго сърце трябва да обичаме оногова, който ни покаже грешката и нека той е наш приятел.

  • И ние сме хора и искаме да живеем човешки : да бъдем напълно свободни в земята си, там, гдето живее българинът – в България, Тракия и Македония. От каквато и народност да живеят в този наш рай, те ще бъдат равноправни с българина във всичко. Ще имаме едно знаме, на което ще пише “ Свята и чиста република “.

  • Време е с един труд да спечелим онова, което са търсили и търсят братята французи, т.е. млада Франция, млада Русия и прочее.

  • Аз съм посветил себе си на Отечеството си още от 61-во лято да му служа до смърт и да работя по народната воля.

  • Чисто народният човек се бори, докогато може, за да избави своя народ по-напред, па тогава нека гледа и на други. Ако той не случи, то трябва да умре в народната си работа.

  • Заклевам се пред нашето Отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си.

  • Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност. Ръката си подаваме всекиму, който желае да пролива кръв заедно с нас за живот и свобода човешка.

  • Ако спечеля, печеля за цял народ, ако изгубя, губя само мене си.

  • Недейте да се показваме пред вънкашните ни братя неспособни и страхливци. Защото те, като ни гледат такива, не щат да ни вярват, че ние чувстваме вече нужда от свобода и че гледаме да отхвърлим ярема си от врата.

  • Всичките неразбории, зависти, укори, които произлизат повече от глупостта, са причина за разделянето на един народ на части и тогава от него не остава нищо.

  • …От никоя страна на нищо не се надявам и никому за нищо не се молим. Всичко се състои, според нас, в нашите задружни сили. Против тях не може противостоя и най-силната стихия.

  • На такива хора дай работата, които са разсъдителни, постоянни, безстрашни и великодушни.

  • Ако е за Българско, то времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.

  • Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили.

  • Който не е чист, убивам го !

  • Българи, турци,евреи и прочее ще бъдат равноправни във всяко отношение, било във вярата, било в народност,било в гражданско отношение, било в каквото било, всички ще спадат под един общ закон, който по вишегласието от всички народности ще се избере.

  • Всички народи в България щат живеят по едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да живее човекът; и за турчинът, и за евреинът и пр., каквито са, за всичките еднакво ще е, само ако припознаят законите равно с българинът. Така ще е в наша България!

  • Ние, дейците, сме си посветили живота за Отечеството, да работим за толкова милиона народ. Трябва да са мисли зряло…па и да се съветваме един други и да са слушаме, да избягваме даже и най-малка гордост, да не присвояваме на себе си нищо…

  • Вчера каквото сме говорили и писали, трябва и днес да го имаме пред очи, да не ни се смеят хората в работите утре.

  • Целите сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме.

  • Ако ли отникъде няма помощ за българите, то работата ни си е пак работа.

  • Аз съм се посветил на Отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв.
  • Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън Българско.

 3. Слабо слово на Корнелия Маринова, използване на неподходящи слова за Апостола !

Comments are closed.