ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 25 – 29 януари  2020 г.,   включително:

На 29.01.2021 г.  /09:01 – 13:30 ч. / –  Абланица,  Общ. Ловеч:   София  1, Разклон Абланица,    Жп Кантон,  ТП  1

На 25.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 26.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 29.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Българене,  Общ. Ловеч:   Ганчо Павлов  4, 3, 14, 11, 16, 10, 9, 1, 13, 5, 2,  Дядо Радоя Мариаша  4, 6, 10, 8 А, 8, 11, 7,  Иванка Карагечева  4, 8, 2,  Илко Ст.Ганков  9, 15, 6, 11, 12, 5, 18, 16, 7, 8, 13, 2, 14, 1,  Ловджийска  2, 5,  Марин Гърбов  13, 9, 11, 15, 2, 24, 4, 7, 14, 22, 3, 1, 10, 17, 8,  Марин Пенков  54, 45, 58, 50а, 23, 47, 51, 57, 60, 56, 55, 35, Канцелария, 46, 38, Читалище, 25, 36, 49, 37, 40, 21, 44, 33, 52, 39, 43, 27, 29, 31, 41,  Митю Комитата  2,  Мичо Стоянов  2, 6, 3, 5, 4, 1, 8,  Мочор  10, 7, 1, 4,  Неделки  1,  Павел Станчев  3, 2, 11, 8, 4, 7,  Присоето  49,  Радой Минковски  2, 3, 1,  Стоян Господински  10, 6, 12, 7, 1, 11, 13, 4, 3, 8, 9,  Стоян Котански  5, 7,  Стоян Луканов  7, 16, 20, 5, 12,  Тодор Цачев  1,  Цачо Павлов  1, 6, 2,  Цвятко Цачев  15, 8, 1, 6, 17, 16, 3, 12, 11, 5, 14, 9,    М ТП  До Зъбчето,     ТП  2

На 27.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 28.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Българене,  Общ. Ловеч:   Ганчо Павлов  4, 3, 14, 11, 16, 10, 9, 1, 13, 5, 2,  Дядо Радоя Мариаша  4, 6, 10, 8 А, 8, 11, 7,  Иванка Карагечева  4, 8, 2,  Илко Ст.Ганков  9, 15, 6, 11, 12, 5, 18, 16, 7, 8, 13, 2, 14, 1,  Ловджийска  2, 5,  Марин Гърбов  13, 9, 11, 15, 2, 24, 4, 7, 14, 22, 3, 1, 10, 17, 8,  Марин Пенков  54, 45, 58, 50а, 23, 47, 51, 57, 60, 56, 55, 35, Канцелария, 46, 38, Читалище, 25, 36, 49, 37, 40, 21, 44, 33, 52, 39, 43, 27, 29, 31, 41,  Митю Комитата  2,  Мичо Стоянов  2, 6, 3, 5, 4, 1, 8,  Мочор  10, 7, 1, 4,  Неделки  1,  Павел Станчев  3, 2, 11, 8, 4, 7,  Присоето  49,  Радой Минковски  2, 3, 1,  Стоян Господински  10, 6, 12, 7, 1, 11, 13, 4, 3, 8, 9,  Стоян Котански  5, 7,  Стоян Луканов  7, 16, 20, 5, 12,  Тодор Цачев  1,  Цачо Павлов  1, 6, 2,  Цвятко Цачев  15, 8, 1, 6, 17, 16, 3, 12, 11, 5, 14, 9,     ТП  2,    М ТП  До Зъбчето

На 25.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 26.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 27.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 28.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 29.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Българене,  Общ. Ловеч:   Дядо Радоя Мариаша  2, 4, 1, 3,  Йордан Хубавенков  1, 4, 5, 11, 2, 7, 14, 10,  Марин Пенков  68, 63, 67, 71, 76, 64, 69, 70, 62, 61,  Присоето  4,  Стоян Котански  2, 3, 11,     ТП  1

На 25.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 26.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 27.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 28.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 29.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Къкрина:   Ангел Кънчев  3, 8, 6, 2, 14, 13, 5, 12, 4, 1, 9, 11, 15, 7, 10,  Братя Миладинови  2, 6, 1, 8, 10, 3, 4, 12,  Вяра  2, 1,  Денчо Цонев  УО  ТП 9, 16, 14, 5, 4, 8, 2, 6, 1, 3,  Зарезанска  3, 12, 2, 10, 16, 6, 8, 4, 1, 14,  Ловджийска  13,  Панайот Хитов  2, 1,  Христо Ботев  19, 7, 12, 9, 18, 14, 2, 10, 20, 17, 15, 4, 11,  Цачо Сяров  7, 9

На 29.01.2021 г.  /12:01 – 16:30 ч. / –  Ловеч:   I Кв.2а  ,  Велико Търново  Печатница Дъга, 3,  Източна Индустриална Зона  10, Цех Детски Обувки, До Моста, Кв 29,  УПИ Vi, Работилница, Производствен Цех УПИ ІІІ Кв2а,  Местност Велур  Пс,  Местност Синан Тепе  315, 430, Вила, 436, 214 Вила Иван, Вила Николай, 659, Вила Лазар, Вила Димка, 182, Вила Валентин, Вила Никола, Вили Светлина Над Комунални, Вила Богдан, Вила Кирил, Вила Васил, 2 Вила Тотю, Вила Румяна, Вила Петко, 41, 67, Вила Мирослав, 574, Вила Христина, Вила Виолета, Вила Красимир, Вила Вълко, 193, Вила Стоян, Вила Стойко, Вила Дафинка, 1, Вила Любомир, 597, Вила Христо, Кл Еко, 35, 37, 21, 177, Светлина Върхът, Вила Георги, Вила Илия, Вила Тодор, Вила Стефан, 657, Вила Йосиф, Вила Ангел, 584, Вила Глория, Вила Пенчо, 28, Вила Михню, 165, Вила Янко, 671, 182 Вила Кадрие, Вила Мария, Вила Юлка, Вила Димитър, 222, Вила Рена, 315 Вила Пламен Петков, Вила Рангел, Вили Върхът, Вила Йочко Йочев, 473, Вила Виолетка, 384 Вила Цветомир, Вила Събчо, 19, Вила Невена, Вила Йончо, 192, Вила Сергей, Вила Ивайло, Вила Марин, Вила Миладин, Вили Зад Спортна Зала, Вили  Зад Спортна Зала,  Местност Стратеш  Вили Зад Велур,  Филип Тотю  Ел. Монтажна Група-Плевен, 5, 3, Цех Кори За Баници До Рзок, 5,  Хан Кубрат  5, 3, 6, 1, Дърводелска Работилница Кедър, 9, УО  ТП 5 С/У Велур, Павилион Закуски, 1, 10, 2а, 5, 10, 2 Уо На  ТП  Кат, 9 Скривалище, 8, 2

На 28.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Ловеч:   Акация  11, 1, 9, 10, 3, 8, 7, 2, 4, 5, 6,  Бачо Киро  8, 1, 1, 4, 3, 6, 10,  Възрожденска  5, Детска Градина Гозница, 3, 1,  Габрака  4, 7, 16, 8, 18, 14, 20, 2, 13, 15, 22, 17, 3, 10, Уо На  ТП 1, 11, 9, 12,  Гозница  ,  Дикисанска  13, УО  ТП Дикисан, 6, 9, 14, 4, 2, 11,  Дълбокия Път  1, 22, 3, 10, 20, 18, 7, 1а, 5,  Дядо Дончо  2, 5, 3, 1,  Иларион Ловчански  14, 11, 18а, 17, 8, 18, 9, 28, 18, 10, 21, 30, 8, 15, 19, 13, 34, 26, 16, 32,  Княгиня Невинна  13, 8, 17, 11, 10, 19, 9, 14, 12, 7,  Люлин  7, 15, 5, 11, 1, 8, 6, 13, 2, 9, 10, 17,  Момина Сълза  5, 4, 8, 1, 6, 7, 10, 13, 11, 9, 3,  Момчил Войвода  1,  Нарцис  2, 4, 1,  ПИрин  4,  Райкова Кошара  12, 10, 8, 7, 3, 4, 5, 6, 1, 2,  Ракита  2,  Синчец  4, 5, 1, 2, 3, 4а, 7, 9,  Тракийска  15, 11, 8, 13, 9, 4 Ст Едрев, 4 Стоян Едрев,  Цар Иван Александър  54, 56, 31, 58, 50, 43, 37, 60, 52, 35, 62, 37 А, 44, 48, 33, 63,  Цар Иван Шишман  26, 22, 23, 19, 17, 24, 27, 20, 25, 21,  Чаталджа  2, 1, 9, 5, 3, 7,  Янтра  5, 1, 10, 21, 11, 17, 15, 5, 12, 18, 9, 3, 25, 19, 4, 14, 23, 7, 16, Центъра, 2, Магазин Строителни Материали, 5 Павилион, 8, 13, 20, 6, 33, 1, 3

На 26.01.2021 г.  /09:30 – 12:00 ч. / –  Ловеч:   Безименна  Уо Касета Хавана, Уо Светофари,  България  15, 9,  Генерал Скобелев  9, 1, 3, 7, 8, 12, 14, 6, 10, 11, 5, 2 Сираков,  Димитър Пъшков  22 Еделвайс, 22, 20, 22,  Доктор Съйко Съев  2,  Цачо Шишков  3, 16, 14, 15, 11 Комуна, 18, 1, 13 Еделвайс, 12, 2, 12, 5, 17, 10, 3 Албена

На 26.01.2021 г.  /09:30 – 13:00 ч. / –  Ловеч:   Безименна  Уо Светофари,  България  12,  Търговска  51, 51, 43, Уо Касета Театъра, 49

На 28.01.2021 г.  /09:16 – 10:00 ч. ; 13:00 – 14:00 ч. / –  Ловеч:   България  38,  Стефан Караджа  12, 27, Павилиони 5 Бр, 16, 29, Уо На  ТП  Стефан Караджа, 2,  Търговска  55, 55, 55 Космос, Цгч(Срещу Банка Дск), 55 Космос

На 26.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Ловеч:   България  90, 88, 86, 86, 90,  Дикисанска  13, УО  ТП Дикисан, 6, 9, 14, 4, 2, 11,  Дунав  25 Люлин, 27 Люлин,  Иларион Ловчански  14, 11, 18а, 17, 8, 18, 9, 28, 18, 10, 21, 30, 8, 15, 19, 13, 34, 26, 16, 32,  Княгиня Невинна  13, 8, 17, 11, 10, 19, 9, 14, 12, 7,  Панайот Волов  18, 13, 11, 9, 16, 14, 5, 7,  Тодор Каблешков  13, 7, 11 А, 11, 5, 16 ПИрин, 12, 18 Пирин, 9, 10, 14,  Тракийска  15, 11, 8, 13, 9, 4 Ст Едрев, 4 Стоян Едрев,  Христо Ботев  42, УО  ТП 209 Реконструкция И Модернизация, 46,  Цар Иван Шишман  26, 22, 23, 19, 17, 24, 27, 20, 25, 21,  Чаталджа  2, 1, 9, 5, 3, 7

На 27.01.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Ловеч:   Вардар  8, 2, 1, 10, 7, 5, 3, 12, 9, 4, 6,  Илинден  1, 2, 8, 3, 5, 7, 4, 6, 12, 10, 9,  Княз Александър I Батенберг  2 Албена,  Княз Имеретински  77, 71 Еньо Костов, 85 Албена, 71 Е Костов Гараж, 85, 75, 71, 81, 85 Албена, 79,  Панайот Хитов  1, 3, 7, 2, 5, 9, 2б, 4, 6, 2,  Цар Асен Първи  33, 35, 33

На 29.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Ловеч:   Витоша  19, 17, 23, 28, 50, 48, 26, 24, 21,  Възрожденска  15, 11, 12, 14, 14, 13,  Гарата  Павилион За Билети, 1, Високата Сграда На Автогарата, 1,  Гозница  Уо На  ТП  6,  Иван Вазов  108, 105, 102, 85, 110, 109, 97, 89, 91, 107, 90, 136, 103, 95, 144, 116, 126, 111, 120, 98, 92, 83, 77, 113, 106, 112, 130, 79, 142, 94, 101, 122, 118, 81, 75, 132, 134, 115, 140, 96, 114, 128, 104, 87, 93, 100, 124, 99,  Инж. Петър Иванчев  21, 19, 25, 22, 23, 24,  Инж.Ненчо Ганев  2,  Клокотница  31, 1, 2, 4, 17, 10, 21, 13, 7, 16, 15, 25, 2б, 19, 6, 23, 11, 29, 5, 14, 27, 9, 18, 8, 12, 3,  Момина Сълза  11, 21, 17, 15, 14,  Подп.Александър Кусев  14, 10, 12, 8,  Тодор Чернев  4,  Трети Март  1-7, 15, 23, 21, 17,  Юрий Гагарин  106, 51, 43, 39, 45, 41, 55, 114, 76, 49, 86, 100, 104, 80, 78, 94, 72, 90, 92, 96, 110, 66, 88, 53, 98, 37, 112, 57, 35, 70, 82, 37, 84, 116, 68, 74, 102

На 27.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Ловеч:   Гарата  Павилион За Билети, 1, Високата Сграда На Автогарата, 1,  Дунав  30, 21, 32,  Инж. Петър Иванчев  21, 19, 25, 22, 23, 24,  Инж.Ненчо Ганев  2,  Клокотница  31, 1, 2, 4, 17, 10, 21, 13, 7, 16, 15, 25, 2б, 19, 6, 23, 11, 29, 5, 14, 27, 9, 18, 8, 12, 3,  Панайот Волов  1, 4, 4, 3, 2, 8, 6 Кв, 6,  Подп.Александър Кусев  14, 10, 12, 8,  Тодор Каблешков  6, 8, 3, 6, 9, 5, 3, 4, 10,  Трети Март  1-7, 15, 23, 21, 17,  Търговска  101, 101, 101 Благоев, 89, 97, 183 Димитър Благоев, 89, 93, 91, 93 Таван, 101, 95, 99, 101

На 25.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Ловеч:   Доктор Съйко Съев  21, 44, 42, 50, 52, 46, 29 Изход София, Уо На  ТП  Хеи, 48, 25, 25, 23, 40, 17, 25, 3, Тото Пункт, 17-А, Нафтопункт, 19, 23, 29, 15,  Дунав  30, 21, 32,  Княз Александър I Батенберг  2 Албена, 2, 2 Здравец,  Никола Петков  36, 28,  Отец Паисий  2,  Панайот Волов  1, 4, 4, 3, 2, 8, 6 Кв, 6,  Тодор Каблешков  6, 8, 3, 6, 9, 5, 3, 4, 10,  Търговска  101, 101, 101 Благоев, 89, 97, 183 Димитър Благоев, 89, 93, 91, 93 Таван, 101, 95, 99, 101

На 25.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 26.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 27.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 28.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 29.01.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Ловеч:   Местност Полето   Едноетажна Сграда, 20, 002,  Продимчец   ТП  2, Стопански Двор,  Северна Индустриална Зона  35, 37,  Христо Русков  Кафе, 17,  Чешмата  4, 3, 1 Вила До Казанките