Започна реконструкция на пречиствателната станция за отпадни води в село Божурица по проекта за воден цикъл на Плевен и Долна Митрополия, съобщи пресцентърът на общината.

Със символична първа копка и водосвет днес официално са стартирали строително-монтажните дейности. Обектът е част от проект, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ Началото на строителните дейности е дадено в присъствието на заместник-министъра на МОСВ Красимир Живков, ръководствата на общините, представители на институции и фирми – изпълнители.Започна реконструкция на пречиствателната станция за отпадни води по проекта за воден цикъл на Плевен и Долна Митрополия
Това е първият и единствен към момента партньорски проект между две общини в страната, е отбелязал зам.-министър Живков. Той е посочил изпълнението на обектите по проекта на този етап – за град Тръстеник са изградени 32 км канализация и 32 км водопроводна мрежа, за Долна Митрополия – 23 км канализация и 23 км водопроводна мрежа, за с.Буковлък – 10 км канализация и 10 км водопроводна мрежа, като тук дейностите са изпълнени на 95 на сто. За село Ясен канализационната мрежа е изпълнена на 84 на сто, а водопроводната – на 32.2 на сто.

Започнатата реконструкция включва изграждане на техническа инфраструктура, на нови съоръжения, където е необходимо, реконструкция и модернизация на съществуващи по пътя на водата и по линията за третиране на утайките. Инвестицията е за 27 888 800 лв. без ДДС със срок на изпълнение 600 календарни дни, се посочва в съобщението.