Много е хубаво (!), може ли наистина да се случи такова нещо? Хората понякога търсеха помощ от неща, които бяха несъвместими с реалността и разума. Още при първите хора виждаме подобна картина: хората вземат красив дървен дънер, издълбават го малко и го оформят, след това го носят и го поставят на площада на селото и казват, че това е станало наш бог, ще му се поклоним, ще го пожертваме, той ще защити нашето село, ще даде изобилие. Възможно ли е ? Би било хубаво, ако питате езичника!

Пръти, водопроводни инсталации: Сега, за същия пример, някои хора правят пръчки от медни тръби или клони на дървета и ги държат хлабаво в ръцете си, след известно време ръката не се движи и ръката не може да поддържа същата позиция, пръчките в ръката понякога завъртете се надясно и понякога наляво, така че хората казват, че нашите пръчки за по-посока на съкровището. Забелязах го, да вървим натам! Случва ли се такова нещо, когато няма научна връзка между далечното злато, сребро, съкровище и пръчката, държана в ръката или човека, който я използва? Би било хубаво, ако попитате човека, който използва стика! На снимката в ляво: пръчки, насочени към съкровището, вървете натам!!

 

 

Има и подобен начин за търсене с отвес. Хората завързват предмет към връв, след което го държат за края на връвта. След известно време предметът, който виси на въжето, започва да се люлее на една страна поради невъзможността на ръката да стои неподвижно и хората казват, че отвесът е открил посоката на съкровището, хайде натам! Някои ищци също казват, че ако предметът, висящ на въжето, е златен, водопроводът намира злато, а ако предметът, висящ на въжето, е сребро, водопроводът намира сребро. Научно това не е възможно. Ако човекът държи отвеса, без да го движи, или по-добре го окачи на отвеса, отвесът изобщо няма да се люлее. На снимката по-долу е показан отвес с камера. Ако се постави злато в камерата, ако се поставят диаманти върху диаманта, ако се изстискат хартиени пари, те се клатят върху хартиени пари! Лесен за използване!

Видяхме това в експерименти с пръчка и отвес. Когато донесохме златен предмет на потребителя на пръчка (или отвес) и го помолихме да покаже дали пръчките са обърнати към него или не, получихме два вида впечатления:

1- Пръчката (или отвесът) не сочеше към златният предмет, който се виждаше отпред, показваше други посоки.

2- Някои собственици на пръчки преместиха пръчките си в златни предмети, които бяха донесени и поставени отсреща. След това казахме на този човек: „Вие така въртите пръчките, защото виждате къде е златото“ и казахме да скрием златото и да го намерим по този начин. След като златото беше скрито, собственикът на бара обърна пръчките си в посоката, в която се надяваше, че златото е скрито, и не успя. Хората психологически и неволно насочват пръчките и отвесите си в посоката, от която сърцето им е доволно, но тази посока не е посоката на обекта, който търсят. За да бъде един метод успешен и научен, той трябва да дава правилни резултати всеки път, когато се прилага.

Има детектори които  винаги сигнализират, ако златен предмет е в обсега. Пръчките и отвесите обаче ту се обръщат ту надясно, ту наляво, въпреки че до тях има голяма златна маса. Единствената причина да се движат е движението на ръката, те не се влияят от златото и среброто в близост до тях. С тях не бива да се бърка напразно.

Монтажни устройства: Въпреки това, желанието на хората, които търсят съкровища, да намерят съкровището от разстояние, е накарало някои други хора да правят и продават фалшиви инструменти. Тези хора, които първо произвеждат пръти и водопроводни инсталации и ги продават на хора, които лесно вярват, продължиха тази работа през последните години, произвеждайки и продавайки изфабрикувани устройства под името „полево сканиращо устройство“, което изглежда като красиво и техническо устройство . Някои от тези изфабрикувани устройства са произведени от някои турски фирми с единствената цел да печелят пари, а някои от тях са с чуждестранен произход. Вътрешно производство полеви сканиращи устройства: В домашните сканиращи устройства има пръчки, които се държат в ръката и които могат да се движат свободно наляво и надясно с движението на ръката, производителят на това произведено устройство е свързал по един кабел към всяка от пръчките, за да осигури технически вид на това устройство и донесе тези кабели и ги свърза към кутията, която изглежда като електронно устройство.

Предполага се, че сигналът преминава от кутията към решетките и кюлчетата се превръщат в злато, сребро. Това са напълно измислени твърдения. Продавачите на тези произведени в страната сканиращи устройства използват измислени технически термини, които не познават много добре, за да убедят клиентите си. Няма ограничение за езика на човека, който обича да се гримира, той ще използва всяка техническа фраза, която чуе и обича да показва как работят пръчките, които продава. Този човек ще каже: „пръчките работят с честотно улавяне“; „пръчката ще работи на същата честота като златото напред“; „златни метални вълни и енергийни ползи“; „материята вибрира със собствена честота и това се обяснява като протон-неутронна реакция“; „Работната логика на антените, които произвеждаме, е статичната енергия, прехвърлена от тялото към антените, Подобни скалъпени твърдения карат хората с техническа и научна подготовка да се смеят на глас. За съжаление тези разкази могат да убедят хора, които не са получили научно обучение. Ще отнеме много време, за да обясним защо горните твърдения са неверни, но нека все пак да направим някои обяснения. Честота: броят пъти, в които едно събитие се повтаря за определен период от време, число като 3, 5, 125.

Например: ако една люлка се залюлее два пъти за една секунда, честотата на замаха за секунда = „2“. Ако човек посещава дядо си 3 пъти месечно, месечната му честота на посещение = „3“. Магнитно: означава, че има свойството да се магнетизира. Например: желязото е магнитен метал, златото и среброто не са магнитни метали. Няма такова нещо като честотен магнетизъм, това означава намагнитването на числото 3, 5, 125, термин, който не съществува в положителните науки. От златната мина, заровена в почвата, не излизат нито вълни, нито енергия. НИЩО НЕ ИЗХОДЯ. Златният метал също не вибрира със специфичната си честота. Енергията и вълните идват само от радиоактивни материали като радий и уран. Златото не е радиоактивно, то е пасивен метал. Златото няма честота, а ръчната пръчка, антената, няма честота. С поставянето на предмет в лентата, лентата не получава функция, която ще стане златна. В тялото няма статична енергия, а нестатичната енергия не се прехвърля към ръчните антени. Ако изкуствено натоварим някаква енергия в тялото, това няма да повлияе на антените в ръката. Йонната реакция не се случва в антената, тя се случва в химични реакции, в течности, през които преминава електричество (по време на електролиза) или в газове, които излъчват светлина под високо напрежение (в лампа с живачни пари). Хармоничен означава 2, 3, 4 пъти по честота. Внесени полеви сканиращи устройства, антенни скенери с голям обхват: Има и такива, които внасят у нас вносни сканиращи устройства и ги продават. Общият изглед на тези полеви сканиращи устройства е следният: има малко електронно устройство, монтирано на дръжка, която може да се върти произволно. Полевите скенери нямат научни характеристики. Всички те нямат научна основа.

Лазерни скенери: Сега бихме искали да дадем малко информация за лазерните скенери. Това са устройства, които имат форма на пистолет и измерват температурата на точката, към която са насочени. Техническото наименование на уреда е „Infrared Thermometer – инфрачервен термометър“. За да се разбере накъде точно е насочено устройството, е поставен механизъм, който изпраща лазерен лъч към цевта на устройството. Тези устройства не са създадени за намиране на съкровище. Тези устройства са направени за дистанционно измерване на вътрешната температура на фурни, използвани в индустрията. Не винаги е лесно да поставите конвенционални термометри във фурната. Хубаво е да можете дистанционно да разберете температурата на фурната от топлинната вълна – инфрачервената вълна – идваща от фурната. Има много производители на тези устройства и те се използват в пещи (фурна за сушене на боя, пещ за печене, доменни пещи и др.) се използват много. Цените варират от $100 до $400. Те също могат да отчитат температура от няколко метра.

Тези устройства се рекламират като търсачи на съкровища от някои продавачи и се продават за 4-5 пъти по-висока от стойността им. Предполага се, че това устройство е намерило съкровището така: през деня слънцето затопляло почвата и златото и среброто в почвата. Вечерта или през нощта, когато слънцето залезе, златото и среброто в почвата започват да излъчват топлина, защото събират топлина през деня, тази топлина се издига до повърхността на почвата, температурата в този регион става по-висока, термометърът забелязва това, така че се намират злато и сребро. Въпреки че може да изглежда логично, това е нелепа история. Въпреки че слънцето затопля почвата през деня, то затопля само повърхността от 10-20 см, но не загрява по-дълбоката част на почвата. Ако златото е на дълбочина 1-2 метра, на това разстояние нито почвата, нито златото ще се стоплят от слънчевите лъчи. Ако умишлено нагреем златната маса на дъното на 1 метър с електрическо съпротивление, температурата й няма да се покачи един метър отгоре и да затопли почвата. Тъй като почвата не пренася добре топлината. Дори ако златото е на 5-10 см под повърхността на почвата, ако слънцето затопли тази среда, златото се нагрява заедно с почвата и се охлажда заедно с почвата. Масата на търсеното злато вече е от порядъка на грамове или килограми, почвата около златото е в тонове тегло… Ако 100 грама злато бяха с няколко градуса по-топло, можеше ли да загрее тонове пръст? Няма злато в топлата част на земята.  Ако сложим злато, камък, дърво в пещ и я нагреем, след това излезем от пещта и потъркаме ръцете си върху тях, златото ще се почувства най-горещо, камъкът малко по-малко горещ, а дървото топло. Въпреки това всички те са с еднаква температура. Това не е така, защото златото събира топлина. Златото пренася топлината добре и отвежда топлината върху ръцете ни по-бързо, така че ръцете ни горят по-бързо. Следователно златото в контакт със студени предмети се охлажда по-лесно, като отдава топлината си, докато камъкът се охлажда по-късно, тъй като пренася топлината по-слабо. Тезата, че златото събира топлина и дълго време излъчва топлина е погрешна. Тъй като златото обменя топлина добре с обекта, с който е в контакт, то се нагрява с обекта, с който е в контакт, и се охлажда заедно. Възможно е да се докаже това по следния начин. Нека сложим вода в купа и да хвърлим златен пръстен в нея. Нека загреем или охладим водата. Можете ли да си представите, че пръстенът във водата може да бъде с различна температура от водата? Температурата на ринга следва температурата на водата. По същия начин златото в почвата се нагрява заедно с почвата и се охлажда заедно с почвата. Разказите се правят така, сякаш лазерът на лазерния скенер върши работа, сканира и намира злато. Лазерът показва само накъде сочи термометърът. Тези термометри могат безопасно да отчитат температурата от няколко метра. Тези устройства се продават като „сканери“ от метри. Това също е нереално.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук