Поделение „ВиК” АД- ПП Луковит уведомява, че поради подвързване към нов водопровод ще бъде спряно водоподаването за кв. „Изток” гр.Луковит от 08:00 часа на 24.11.2020 г. до 17:00 часа на 25.11.2020 г.

ВиК АД гр. Ловеч – ПП Луковит поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 139 – Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Луковит.