„В последния ден на лятната ваканция проведохме среща с медицинските специалисти в училищата и детските градини на територията на общината.“ За това извести днес кметът на Троян Донка Михайлова.

„През ваканцията бе направен преглед на медицинските кабинети. Отделени са средства от общинския бюджет за ново оборудване и медикаменти. Предоставени бяха и лични предпазни средства за персонала и ограничен брой бързи тестове. Променено е работното време на част от специалистите така, че да позволи обхващането на всички деца от сутрешен филтър в детските градини и на учениците в пропускателния режим в училищата. Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и седнали хораПоставихме очакванията си за засилен контрол върху здравното състояние на децата и учениците при прием в детските и учебни заведения и при констатиране на симптоми за COVID. Благодарих на медицинските специалисти, които се включиха в лечебния процес и помогнаха на двете болници в най-тежкия период на третата фаза от заболяването. Пожелах им здрава и присъствена учебна година!“,  заяви още кметът на Троян Донка Михайлова.