Следя непрекъснато динамиката на безработицата в Общината. Към този момент има единични регистрации и не се наблюдава завишения в броя безработни. Граждани, регистриращи се в Бюрото по труда и имащи право на плащане, основателно се оплакват от това, че след регистрация в Бюрото по труда в Троян е необходимо да пътуват до Ловеч за регистрация в НОИ.

От няколко дни съм в разговори с Ивелина Радевска – Директор на Бюрото по труда в Троян и Боян Боянов – Директор на НОИ – Ловеч.

Вече има решение на национално ниво, че двете регистрации ще се правят в Бюрата по труда в общинските центрове. В Бюрото по труда в Троян очакват всеки момент да получат указания за процедурата. Моля, гражданите, срокът за регистрация на които не изтича в следващите един-два дни, да изчакат за изясняване на процедурата за двете регистрации едновременно.

За вече регистриралите се в Бюрото по труда и все още не регистрирали се в НОИ – Ловеч има възможност да направят регистрация по електронен път.

Допълнителна информация могат да получат на тел. 068/685039.

Автор: Донка Михайлова,
кмет на Троян

Източник: Фейсбук