Двама македонци се срещат в центъра на Ню Йорк:

– Ех, Трайче, колко е малък свeтът…

– Не е малък, Македония е голямa…