Иван Минков, общински съветник от ОБТ-Ловеч, към колега в хода на днешните дебати по повод належащ ремонт в МБАЛ-Ловеч:

– Всички сте специалисти по болницата. Ама вятър ви вее на бяло магаре!…