Работна среща във връзка с обсъждането и планирането на Държавния план-прием за 2022 – 2023 година се проведе на 16.12.2021 г. в Община Ловеч. Срещата се водеше от началника на РУО Еленко Начев, участие взеха кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова и ресорният заместник-кмет Венцислав Христов.

Участваха директори от образователните институции в  общината, на  РУО – Ловеч, на Бюрото по труда, на работодателските организации, които имат отношение към Държавния план-прием. В обсъждането взеха участие също и Светослав Славчев, областен управител на област Ловеч, и Милко Недялков, заместник-областен управител.

Директорите представиха своите предложения по профили и специалности, като вземат под внимание както желанията на учениците, ката и нуждите на трудовия пазар. Водеща е стратегията за развитие на Община Ловеч, както и броят на завършващите седмокласници.

Тази година завършващите седмокласници са 361 на брой. Максимално възможният прием е 17 паралелки по 26 ученици, това е 442 ученици. Очертава се недостиг от 81 души, като надеждата е те да дойдат от други общини. През тази година външните деца са били 53. Еленко Начев обърна внимание да се търси високо качество на обучението и знанията, присъствието на учениците и активно да се търси партньорството на фирмите.

Кметът Корнелия Маринова съобщи, че днес е изпратено подкрепящо писмо до Медицинския университет в Плевен, които ще изграждат нов филиал по ветеринарна медицина в близкия град. Оттам търсят партньорство с  Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Д. Димов“ в Ловеч и общината е дала своето съгласие.

Обсъдени бяха и възможностите за изграждане на нови STEM центрове и нови специалности, както и необходимостта от дуално обучение по някои  специални професии.

 

Община Ловеч, пресцентър
16.12.2021 г.

1 КОМЕНТАР

  1. След това заглавие на тази дописка би трябвало всички ловешки управници да си посипят главата с пепел и тъй като това те не ще направят – поне могат малко да помълчат. От срам. И траурно. Заради местното училищно и образователно дело. Но те и това не ще сторят.Ще отговорят със съобщението колко награди била получила кметицата К. Маринова, а ответът на областния управител най-вероятно ще е две хвалби – първата, за Галерията с портретите на неговите предходници и втората, за новия директорски борд на МБАЛ-Ловеч. Ако последното е повод за хвалба, разбира се!..
    В тази дописка на пресцентъра на Община Ловеч обаче има и една новина, която дава възможност да се твърди спекулативно, че местните властници са пропуснали отново в Ловеч да заработи и филиал на второ висше учебно заведение, след като същите те в близкото минало закриха филиали на други три университета. Говоря за проспаната възможност, за пропуснатите усилия този нов филиал по ветеринарна медицина към Медицинския университет в Плевен да заработи в Ловеч, а не в съседния нам град.
    Случилото се с този филиал е ново потвърждение на станалото вече традиция, Ловеч да пропуска всяка възможност, която би била за негово добро и за добруването на гражданите му. Но пък традициите нали са за това – да се оправдаваме с тях и да крием собствената си некадърност на управленци!

Comments are closed.