До
Сайта „Ловеч Медиа“

Уважаеми колеги,

Във връзка с публикация във Вашия сайт под заглавие „На вниманието на Областна администрация – Ловеч какво се случва „Някъде по река Осъм“ от днес, 24 юни, Ви информираме, че областният управител Ваня Събчева е изпратила до инж. Петър Димитров, директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“ Плевен и до инж. Стефан Цанев за директор на РИОСВ – Плевен писмо още на 22 юни с искане за проверка на друг сигнал от Фейсбук-групата Троян и Ваша публикация със снимки и видео за системно замърсяване на р. Осъм от страна на „Лесопласт“ АД – Троян.

При получаване на документ с резултата от проверката ще Ви уведомим веднага.

 

Хубав ден!

 

 

Пресцентър на Областна администрация Ловеч