Информация

ЛОВЕЧ МЕДИЯ е сайт който се списва от Вас ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. АВТОРСКО ПРАВО и ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ ДОКУМЕНТ ПРЕДИ ДА ПОСЕТИТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИЯ САЙТА „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“

При посещаване или използване на сайта „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“ , Вие приемате условията изложени по-долу. (АКО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБВЪРЗВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЖЕТЕ ДА НЕ ПОСЕЩАВАТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИЯ САЙТА.)

Собственик на авторското право е Ловеч Медия.

Можете да отпечатвате и зареждате част от материала от различните полета на сайта единствено за Ваши собствени не-търговски цели при положение, че приемате да не променяте или изтривате каквито и да е съобщения за авторско право или собственост от материалите. Не можете да поставяте каквито и да е клеветнически, обидни, сквернословни, заплашителни, ругателни, противоконкурентни, или незаконни материали.

„ЛОВЕЧ МЕДИЯ“ не одобрява и не носи отговорност за каквито и да е такива материали или произтичащата от това отговорност. Макар, че „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“ не контролира за такива материали, „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“ си запазва правото да прекратява достъпа за всеки потребител, който не приема тези указания. Приемате да предоставите на „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“ неизключителен постоянен лиценз, без лицензионна такса, важдащ за цял свят, с правото да под-лицензира, репродуцира, разпространява, предава, създава производни разработки, публично да показва и публично да представя всякакви материали и друга информация (включително, без ограничение, идеи, които се съдържат в него за нови или подобрени продукти и услуги) които представяте на всякакви общодостъпни места от Сайта (като табла за обяви, форуми и предложения) или по e-mail до „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“ по какъвто и да е начин и във всякакви медии известни сега или разработени в бъдеще.

Вие също предоставяте на „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“ правото да използва Вашето име във връзка с предоставените материали и друга информация както и във връзка с всякакъв свързан с него рекламен, маркетингов и промоционен материал. Вие приемате, че няма да предявявате искания към „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“ за всякакво набедено или действително посегателство или злоупотреба с правото на собственост във Вашите отношения със „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“. „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“ не прави каквито и да е постъпки за който и да е друг уеб сайт, който можете да посетите чрез този или който може да е свързан с този Сайт.

Когато се свържете с уеб сайт, който не е собственост на „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“, моля разберете, че това е независимо от „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“, и че „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“ не управлява съдържанието на този уеб сайт. Освен това, връзката към уеб сайт на „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“ не означава, че „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“ одобрява или поема някаква отговорност за съдържанието, или използването на такъв уеб сайт. Приемате да предпазвате, защитавате и пазите невинността на „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“, нейните длъжностни лица, служители, агенти, лицензиари, доставчици и доставчици на информация за услугата от и срещу всякакви загуби, разходи, щети и разноски, включително умерени адвокатски хонорари, произтичащи от нарушаването на този Договор (включително нехайно или престъпно поведение) от Вас или от друго лице имащо достъп до услугата.

Не изпращайте каквито и да е клеветнически, обидни, сквернословни, заплашителни, ругателни, противоконкурентни, или незаконни материали. „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“ не одобрява и не носи отговорност за каквито и да е такива материали или произтичащата от това отговорност. Макар че „ЛОВЕЧ МЕДИЯ “ не контролира за такива материали, „ЛОВЕЧ МЕДИЯ“ си запазва правото да прекратява достъпа за всеки потребител, който не приема тези указания.

„ЛОВЕЧ МЕДИЯ“ може да променя този договор по всяко време и тези изменения влизат в сила незабавно след поставянето на променения договор на сайта. Вие приемате да преглеждате договора периодично, за да сте осведомени за такива изменения и продължаването на Вашето посещаване и използване на сайта следва да се счита за окончателно приемане на изменения договор.