Цоньо Ботев, бивш областен управител Ловеч:

– Имам сериозно предложение. Онези от НОЩ да бъдат „карантинирани“ за 2 седмици на Четвърти километър. Все повече глупости ръсят!