За отлично изпълнение на служебните задължения като прокурори и административни ръководители,  с отличие знак „За Заслуга“ и грамота, със заповед на Главния прокурор бяха наградени административни ръководители на прокуратури от Великотърновски апелативен район:
на Апелативна прокуратура – Велико Търново, Таня Недкова;
на Окръжна прокуратура – Габрово, Надежда Желева;
на Окръжна прокуратура-Ловеч, Валентин Вълков;Отличия от Главния прокурор на Република България Сотир Цацаров  за административни ръководители на прокуратури от Великотърновски апелативен район
на Окръжна прокуратура – Плевен, Ваня Савова;
на Окръжна прокуратура – Русе, Георги Георгиев;
на Районна прокуратура – Русе, Яна Илиева и на  Районна прокуратура – Свищов, Блага Георгиева.