Български Червен кръст и БИЛА-България ЕООД продължава и тази година съвместната благотворителна кампания „Купи и дари“ за подпомагане на уязвими групи: социално слаби български граждани, лица, търсещи закрила, институции за възрастни хора и деца. В проведена акция на младите червенокръстци бяха предоставени закупени продукти от потребители на БИЛА, които бяха разпределени за 13 хора в нужда от град Ловеч и град Летница. Нуждаещите се хора от град Летница бяха предимно бивши акушерки, учителки-детски и до 8 клас, служителки в социално подпомагане и обикновени трудови жени. Децата с ентусиазъм сами подредиха и лично връчиха пакетите на нуждаещите се.

През 2017 година бяха подпомогнати 56 души от град ловеч.

Напомняме, че всеки, който желае да подкрепи инициативата, може да го направи, като закупи трайни пакетирани хранителни продукти и ги постави в специално брандираните колички в магазините на БИЛА.

БЧК – ЛОВЕЧ ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО

НА ПРОДУКТИТЕ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ЕС

 

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) – План 2016, Българският Червен кръст Ловеч започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 8904 нуждаещи се български граждани.

Графикът за раздаване по общини е следния:

по ред

Временни пунктове

/населено място/

Адрес на пунктовете Период на раздаване

/начална и крайна дата на раздаване

Област: Ловеч
1 гр.Априлци Ул. „Васил Левски”№92гр. Априлци 30.03-20.04.2018г.
2 гр.Летница Ул. „Сергей Румянцев” №1 Общинска администрация гр. Летница 29.03-20.04.2018г.
3 гр. Ловеч Гр. Ловеч, ул. „Отец Паисий”№ 9

Раздаване в населените места на Община Ловеч

02.04-27.04.2018г.
4 гр.Луковит Ул. „Княз Борис1”№54 гр. Луковит 12.04-04.05.2018г.
5 гр. Троян Ул. „Раковски” №55 гр. Троян 29.03-20.04.2018г.
6 гр.Тетевен Община Тетевен, Ул.”Трети март”№17 02.04-04.05.2018г.
7 Гр. Угърчин Площад „Свобода” №3 Поликлиника,гр. Угърчин 30.03-20.04.2018г.
8 Гр.Ябланица Ул. „Мико Петков”1-3, гр. Ябланица 29.03-20.04.2018г.

 

Раздаването ще продължи до 4 май и всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг .

В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани:

  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през  отоплителен сезон 2015/2016г.;
  • майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
  •  лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
  • лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
  • лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

            Допълнителна информация гражданите могат да получат в офиса на БЧК – Ловеч на тел.068/603522.