Поделение „ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА УЛИЦА „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” № 89А, С.РИБАРИЦА НА 11.09.2018г. ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ПО МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД КЪМ ГР.ТЕТЕВЕН И С.РИБАРИЦА ОТ 10:00 ЧАСА ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0678 52 311 и 0889 404 158 – Ръководител поделение ВиК Тетевен.Поделение „ВиК”АД ГРАД ЛОВЕЧ СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛИЦА ”ЛЕЧО ГАЙДАРЯ” ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА КВ.”КОЗУРЯ” ОТ 8.00 ЧАСА ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0678 52 311 и 0889 404 158 – Ръководител поделение ВиК Тетевен.