Снимка: инж. Николай Саев, Ловеч

Изграждането на новия Малък пазар върви по график, съобщиха от Община Троян. Пърият етап – за изграждане на прилежащата инфраструктура (водопровод, канализация, електрозахранваща мрежа, фундаменти за постройките, асфалтиране на участъка, нови тротоари, част от зелените площи), вече приключи. Изпълнител е столичното дружество ДЗЗД „Екопътстрой консорциум“, спечелило обществената поръчка в конкуренция с две други фирми и подписало договор на 27 февруари т. г. Срокът за изпълнение е 145 дни след откриването на строителната площадка, което означава, че работата трябва да приключи в началото на м. август. Инвеститор на тази част от цялостната реализация на новия Малък пазар е Община Троян. Стойността – 339,8 хил. лв. без ДДС, осигурени от общинския бюджети

Така ще изглежда новият Малък пазар
Така изглеждаше старият
 Инвеститор във втория етап на градежа е общинското дружество „Общински пазари“ ЕООД, на което миналата година с решение на Общинския съвет бе учредено безвъзмездно право върху терена за срок от 10 години и ще стопанисва/ администрира новия Малък пазар.Контролът е стриктен, всяка седмица на обекта се провеждат оперативки и на място се проследява хода на изпълнението, уточниха от общинската администрация.
***
Т21 припомня, че Проектът за новия Малък пазар бе подготвен през 2017 г. и предвижда изграждане на ансамбъл от три самостоятелни постройки (модула), обединени от обща покривна конструкция от метал и дърво, покриваща и търговската площ, и пешеходната зона. Лицето на пазара ще е откъм ул. „Васил Левски“, автомобилите ще влизат от ул. „Кирил и Методий“, а изходът ще е към ул. „Стара планина“ и движението ще е еднопосочно. Трите модула на новия Малък пазар ще включват следните типове обекти: 1. Три павилиона за плодове и зеленчуци, павилион за бързо хранене и малък павилион за ядки; 2. Три павилиона за плодове и зеленчуци и павилион за бързо хранене; 3. Заведение за бързо хранене и обществена тоалетна. Общата застроена площ в трите части ще е 319 кв. м. Предвидена e и зона за отдих, разположени в южната част на пазара. Паркоместата за клиентите ще са 30, като отделно ще има паркоместа за бусовете за зареждане.Общата площ на търговския комплекс е около 1600 кв. м.
В зелено са зелените части, на преден план – поясът от дървета и храсти откъм ул. „В. Левски“
ВАЖЕН МОМЕНТ – новият Малък пазар ще е много по-зелен. Предвижда се изграждане на пояс от храсти и дървета, отделящ търговската и пешеходната част от уличното платно (ул. „Васил Левски“); дърветата ще са общо 15, като досегашните 10, повечето от които са болни, ще бъдат подменени с нови и ще се добавят още 5. Този жив плет ще има и защитна функция – да ограничава достъпа до пазара чрез нерегламентирано пресичане на улицата. Жив плет ще се оформи и откъм паркинга. Предвижда се също преасфалтиране на улиците в съседство и подобряване на цялостния облик на този динамичен градски участък.