На територията на община Троян:

 • 11.10.2018г.  от 10.00ч. до 11.00ч. с.Ломец
 • 11.10.2018г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Белиш
 • 11.10.2018г. от 13.00ч. до 14.00ч. с.Добродан
 • 11.10.2018г. от 14.00ч. до 15.00ч. с.Калейца

 

На територията на община Луковит и община Угърчин:

 • 18.10.2018г. от 10.00ч. до 11.00ч. в с.Ъглен
 • 18.10.2018г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Бежаново
 • 18.10.2018г. от 13.00ч. до 14.00ч. в с.Сопот
 • 18.10.2018г. от 14.00ч. до 15.00ч. в с.Кирчево

На територията на община Тетевен и община Ябланица:

 • 25.10.2018г. от 10.00ч. до 11.00ч. в с.Златна Панега
 • 25.10.2018г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Орешене
 • 25.10.2018г. от 13.00ч. до 14.00ч. в с.Голям Извор
 • 25.10.2018г. от 14.00ч. до 15.00ч. в с.Гложене

 

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции