Експерти от Община Троян, водени от г-жа Русенова – председател на ПК по „Образование, спорт, култура и граждански организации“ към Общински съвет – Троян, посетиха германския град Хамм, в периода от 13 до 15 февруари 2018 г. Целта на посещението на делегация беше обмяна на опит между двете общини по прилагане на дуалната система на обучение.

Делегацията беше посрещната от заместник-кмета Теодор Хессе, отговарящ за социалната политика в германската община. Експертите проведоха редица работни срещи, като посещението им включваше: среща в Институт за професионална квалификация „BFW Hamm“, където експертите се запознаха с дейността на звеното – преквалифициране на лица, загубили възможностите си за упражняване на професията, вследствие инциденти или заболявания. Институтът разполага с учебен корпус, който включва оборудвани кабинети и лаборатории за усвояване на различни професии, свързани с преквалификацията, както и общежитие. Лицата могат да придобият нови умения в различни професии, които ще ги направят полезни за тях самите и за обществото. След завършване на обучението, лицата получават документ за професионална квалификация „Калфа“ и могат да работят в специализирани фирми по новопридобитата си професия или да учат още година до придобиване на квалификация „Майстор“, което им позволява да работят самостоятелно. Капацитетът на Института е 700 потребители от цялата страна.

Експертите от Община Троян посетиха Колеж за професионално обучение „Едуард – Шпрангер“, град Хамм. Там беше представена системата на дуалното обучение по дървообработване, която се изпълнява в колежа и бяха обсъдени аспектите на професионалното обучение, в частност дуалното, което се изпълнява в Германия и в България. Отчетени бяха положителните страни на прилаганите обучения. Разгледана бе материалната база на колежа. Представителите на училището изразиха съгласие, при покана от българска страна, да посетят ПГМЕТ – Троян, за да обменят опит и да обучат преподаватели по дървообработване в професионалната гимназия за своите методи на работа.

В рамките на визитата си, делегацията беше поканена и в Младежки център „Бокел Вег“. В центъра се развиват различни дейности в подкрепа на децата и младежите – спортни занимания, игри в свободното време, консултации от психолог, младежки инициативи и други. Намеренията са в бъдеще младежките центрове и кварталните съвети да станат обща структура в помощ на населението по квартали и дейностите да се предоставят на лица от различни възрасти. В момента младежките центрове предоставят услуги на деца от 6 до 19 години.

Предстоят разговори за очертаване рамки за дейности между общините Хамм и Троян като младежки обмен, обучение на преподаватели, общ проект по Еразъм+.

СТАНИСЛАВА ВАЧЕВА
„Връзки с обществеността“ Община Троян