Подари ремонт на железопътен прелез при км 127+790 в междугарие Ловеч-Троян, по път от републиканската пътна мрежа III-357 на км 1+890 в гр. Троян (ж.п. прелеза при „Кози вир“), ще бъде затворено движението на пътни превозни средства през прелеза, като ще бъде осигурен и обозначенобходен път за времето на ремонта – от 09:00 ч. на 27.03.2018 г. до 17:00 ч. на 03.04.2018 г.

Ремонтът цели смяна на съществуващата прелезна настилка от дървени траверси с еластична – тип „STRAIL”. По-долу, Община Троян прилага и писмото от Директора на ЖПС Горна Оряховица.

 

Община Троян