За втора поредна година Община Троян е на трето място по рейтинг на активната прозрачност сред 567 институции в страната. Това сочат резултатите от традиционното национално годишно проучване на Програма „Достъп до информация” в периода 6 февруари – 30 март 2018 г., направено чрез преглед и оценяване на интернет страниците на 567 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

В рамките на проучването бяха подадени 567 електронни заявления с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2017. Задължение за изготвянето и публикуването на отчета, който трябва да включва данни за постъпилите заявления за достъп до информация, за направените откази и причините за това, институциите имат от приемането на ЗДОИ през 2000 г., а за програма достъп до информациятапубликуването му в интернет – след измененията на закона от 2008 г. (чл. 15а).

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

За втора година бе отчетено дали страниците са съобразени с нуждите на хората със зрителни затруднения и дали имат текстова версия.

Нивото на прозрачност през 2018 бе оценявано с точки по 108 (122 за общините) индикатора.

На 14 март ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари.

В сравнителния рейтинг сред всички институции пред Община Троян са само общините Банско и Белослав. Община Ловеч е слязла на 142-ро място, при 108 за миналата година. С осем позиции надолу е паднала Община Тетевен, като заема 32-ро място. По-напред в класацията е отишла Община Ябланица, от 115 на 79-то място.

С цели 239 места се е качила Община Априлци, като сега заема 114-та позиция. Община Луковит е с 12 позиции по-надолу в сравнение с предходната година и е на 131-во място. След нея са общините Угърчин и Летница, които са съответно на 210 и 297-мо място, като и двете са слезли позиции надолу.

С по-лош рейтинг са и Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ (на 330 от 269-то място), Регионалната дирекция по горите /РДГ/ (409-то от 298-мо място), Областна администрация (351 от 335-то място) и Регионалното управление на образованието /РУО/ (от 478 на 530-та позиция).

Областна дирекция „Земеделие” в рейтинга заема 440-та позиция, като преди това е била на 472-ро място. По-нагоре в класацията се е качила и Областната дирекция на вътрешните работи, като от 510-то е отишла на 482-ро място.

Според резултатите по индикатори РУО – Ловеч, Областна дирекция на вътрешните работи и общините Угърчин, Априлци и Луковит нямат представени на Интернет страницата правомощията/функциите на институцията в отделен текст.

Устройствен правилник на институцията не са качили РУО и Областна дирекция на вътрешните работи – Ловеч. Само РДГ няма предоставена структура на администрацията, както и списък на услугите, които предоставя.

Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги, не са публикували Община Ловеч, Областна дирекция на вътрешните работи – Ловеч, и общините Летница и Ябланица. Списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления нямат Областна администрация, РУО и Областна дирекция на вътрешните работи.

Четири институции в Ловешка област – Областна администрация, РУО, Областна дирекция на вътрешните работи, Областна дирекция „Земеделие”, не са публикували проекти за нормативни актове, а други четири – общините Ловеч, Летница и Троян, както и РДГ – Ловеч, нямат данни на интернет страниците си за датата на приключване на общественото обсъждане.

Половината от институциите в Ловешка област не са публикували списък на общите административни актове, издадени от органа. Всички общински администрации имат регистър на решенията на общински съвет.

Информация (списък) за поддържаните от институцията регистри и база данни нямат Областна администрация, РДГ, РУО, Областна дирекция на вътрешните работи, Община Летница, Областна дирекция „Земеделие”. Всички общини в областта имат стратегии за развитие, без Община Ябланица.

Отчети за дейността липсват на РУО, Община Летница, Областна дирекция „Земеделие”.

Общините Ловеч и Летница не са публикували проект на бюджет на общината, а отчет за изпълнението му нямат общините Ябланица и Угърчин..

Обособена секция „Достъп до информация” липсва на Интернет страницата на РЗИ и РДГ. Разяснителна информация за упражняването на правото на информация нямат Областна администрация – Ловеч, РУО и общините Летница и Луковит. Информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор са публикували само общините Троян и Тетевен, както и РЗИ. Актуализирани вътрешни правила в съответствие с промените на ЗДОИ от декември 2015 г. имат единствено общините Троян и Априлци, както и Областна администрация и Областна дирекция „Земеделие”.

РДГ и общините Троян и Угърчин са единствените, които са посочили на интернет страниците си информация за списъка на категориите информация, класифицирани като служебна тайна.

Годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ нямат публикуван общините Априлци и Угърчин, РЗИ и РДГ.

Всички институции приемат заявления по ЗДОИ по електронен път