Тази година Луковит ще бъде домакин на Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил. То ще се поведе на 23, 24 и 25 март 2018 г. Участие са заявила 20 ученици от 25 училища в страната.

От 1998 г. състезанието се провежда в Ловеч, като през годините домакини са били също Троян и Тетевен. Организира се от Министерството на образованието и науката съвместно с Регионалния инспекторат по образованието в Ловеч.

Националното състезание предоставя възможност за индивидуална изява на ученици със задълбочени знания и засилен интерес към математиката, както и за реализация на техните постижения и увереност при участието им в състезателни прояви. То също представлява атестат за преподавателските способности и стила на работа на техните учители и позволява на профилираните гимназии и профилирани паралелки в СУ в страната да сравнят постиженията си в областта на обучението по математика.

Темите за състезанието се съставят от Национална комисия, определена със заповед на Министъра на образованието и науката. С по-голямата част от задачите се проверява до каква степен учениците са усвоили знанията и уменията по основните теми от учебното съдържание. Не е малък и броят на задачите, при решаването на които състезателите трябва да вложат остроумие, находчивост и логическо мислене.

Съгласно раздел II на Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби за съответната календарна година, класираните на първо, второ и трето място ученици придобиват право на стипендия при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Те също така ще бъдат удостоени с медали, предметни награди и грамоти от Министерството на образованието и науката. Учениците, класирани на четвърто, пето и шесто място, ще бъдат отличени с диплом за отлично представяне и предметни награди. Всички участници ще получат свидетелство за участие.

Награждаването ще се състои на 25 март от 10:30 часа в хотел „Дипломат Плаза“, като наградите ще връчи лично министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Ще се проведе и среща с еврокомисаря по цифровата икономика Мария Габриел.