От 1-ви до 3-ти октомври 2018 г., в рамките на Тринадесетата годишна среща на местните власти в курортен комплекс Албена, се проведе специализираното изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО 2018“. Изложението е с дванадесетгодишна традиция, а основната цел, която си поставя е да подкрепя контакта и диалога между бизнеса, неправителствения сектор и общините.

По време на изложението компаниите представят стоки и услуги и откриват в широката палитра от общински дейности подходящите за тях възможности за бизнес. А общините представят възможностите за инвестиции и своя потенциал за развитие, презентират уникални ресурси, забележителности и предимства на своя регион.

Тази година една от осемте общини, представени на изложението беше и Община Тетевен, която участва със самостоятелен щанд. С богато разнообразие от рекламни материали и видеофилми бяха представени природните, културни и исторически забележителности на общината, традиционните празници и местна кухня. Щандът привличаше посетителите с туристическия си слоган „Тетевен- градът на слънчевия камък”, който привличаше интереса и въпросите на посетителите за природните и туристически забележителности на общината, за подходящите места за настаняване, както при индивидуални посещения, така и при организирани групи и ваканционни лагери на деца. За първи път на подобен форум беше презентиран и новия луксозен двуезичен рекламен каталог на общината, който предизвика интереса на много от посетителите на щанда с посланието си „Открий Тетевен”. Чест за нас беше посещението на щанда от Председателя на Управителния съвет на НСОРБ и Кмет на Община Велико Търново – г-н Даниел Панов, Изпълнителния Директор на НСОРБ – г-жа Силвия Георгиева, Изпълнителния директор Корпоративно банкиране на ОББ – г-н Франк Янсен. Раздадени бяха над 500 рекламни материали. Участието на Община Тетевен предизвика и интереса на участващите в изложението фирми, които направиха контакти и разговори за бъдещо партньорство с Кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева.