Поделение „В и К” АД Ловеч ПП Луковит уведомява, че поради намален дебит на ПС „Видрите” от 02.10.2018 г. ще бъде въведен режим на водоподаване за с. Торос, с. Пещерна и с. Дъбен както следва: От 08.00 ч на 02.10.2018 г. до 8.00 ч на 03.10.2018 г. без вода ще бъдат горепосочените села. От 08.00 ч на 03.10.2018 г. до 8.00 ч на 04.10.2018 г. горепосочените села ще имат вода. Горепосоченият режим ще се провежда на 24 часа.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0889 404 139 – Технически ръководител ВиК Луковит.