Седем са многофамилните жилищни сгради с изрядни документи, за които не достигна финансов ресурс в миналия период на изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/ на територията на община Силистра.

С отварянето на Програмата за енергийна ефективност по Плана за възстановяване и устойчивост на правителството, тези обекти ще са с приоритет, тъй като са преминали цялата документна процедура и са в т.н. списък на чакащите. Община Силистра напомня на всички граждани, обитаващи многофамилни жилищни обекти, които искат да кандидатстват в новия програмен период, че е добре да започнат подготовка по създаване на Сдружения на собствениците и съгласно критериите на МРРБ.

С изготвения от правителството План за възстановяване и устойчивост на Република България за първи път ще стартира и Програма, която ще даде възможност на гражданите, живеещи в еднофамилни жилищни сгради, да имат достъп до безвъзмездна финансова помощ за саниране.

Желаещите да кандидатстват трябва да разполагат с документи – енергийно обследване и технически паспорт на сградата, които се изготвят от проектантски екип.

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов подчерта, че се очакват подробностите относно продължаването на Програмата и критериите за кандидатстване.

В отминалия програмен период по НПЕЕМЖС бяха обновени 15 многофамилни сгради, а по ОП „Региони в растеж“ в момента се работи по още 6 обекта в Силистра.