На 07 октомври 2018 година в гр. Габрово сп. зала „Орловец“ ще се проведе годишен семинар за съдии и делегати – поправителна сесия.

Час Тема
10:00 – 10:30 Нови тълкувания и разяснение на правилата
10:30 – 11:45 Разяснение прогресив –предупреждение и отстраняване; Изчистване на играта – бутане, задържане, събаряне; Поведение на официални лица
11:45 – 12:30 Обедна почива
12:30 – 13:45 Разяснение и разграничаване –  дисквалификация и дисквалификация + доклад; Последни 30 секунди на срещата.
13:45 – 15:15 Специални ситуации
15:00 – 15:15 Почивка
15:15 – 15:45 Теоретичен тест № 1 – 30 въпроса (съдии и делегати)
16:00 – 16:30 Физически тест (само за съдии)
16:45 – 17:15 Теоретичен тест №2 – поправка (съдии и делегати, неуспешно покрили теоретичен тест №1)