1889 г.
На 16 септември в Ловеч идва за пръв път княз Фердинанд I Български.

1892 г.
На 20 септември е открита новата Ловчанска окръжна първостепенна болница „Стефан Стамболов“. Днес неин наследник е МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“

1896 г.
На 20 септември е роден Димитър Калчев Дудев – о.з. капитан първи ранг. Военноморски минен специалист. Един от създателите на първите български бойни мини. Първи и единствен командир на Българския военноморски Беломорски флот /1941-1944/. Умира на 14 май 1976 г. във Варна.

1905 г.
На 20 септември в Ловеч е роден Георги Костов Георгиев – геолог-петрограф, професор, член-кореспондент на БАН. Умира на 9 юли 1992 г. в София.