Поделение Поради авария на уличен водопровод ще бъде нарушено частично водоподаването за ж.к. „Монтажи“, района около „Бони оборот“ и митницата на 12.09.2018 г. от 10 ч. до отстраняване на аварията

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 – Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.