Денят 10 октомври в историята на Ловеч:
1932г.
На 10 октомври в Ловеч излиза брой 1 на вестник „Народна победа“ – орган на БЗНС. Основател Кирил Павлов. Отговорен редактор Георги Босолов. Излиза до 30 април 1934 г.

1942 г.
На 10 октомври е пусната в редовна експлоатация построената от водния синдикат „Осъм“ втора електроцентрала  ВЕЦ „Камен рид“.