Поделение Поради авария на ул.“Момина сълза“ ще бъде преустановено подаването на питейна вода за „северната“ част на квартал „Гозница“ на 04.05.2018 г. от 09.30 ч до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 – Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.