Въведено е лятно работно време за обслужване на гражданите в Община Ловеч

 

От 01.04.2018 г. до 31.10.2018 г. звената, извършващи обслужване на потребителите на административни услуги – Центърът за услуги и информация на граждани и дирекцията „Местни приходи“ на Община Ловеч, ще работят в непрекъснат режим на работа от 08.00 часа до 18.00 часа. Звената се намират на първи етаж в сградата на общинската администрация в гр. Ловеч, ул. „Търговска“ 22.

Промяната е въведена със заповед на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Община Ловеч, пресцентър
02.04.2018 г.