Датата 22 февруари в историята на Ловеч:
1930 г.
На 22 февруари е учредена шивашка потребителна кооперация „Солидарност“, просъществувала до 1951 година.