Датата 27 февруари в историята на Ловеч:
1990 г.
В Ловеч се провежда първото организационно събрание на БЗНС „Никола Петков“, след разтурването му през 1947 г.
За секретар е избран инж. Иван Семков