В Община Ловеч връчиха бюджетите на училищата и детските градини

0
80

Директорите на училищата и на детските градини и ясли в Община Ловеч получиха на  26 април своите бюджети за 2018 г. Това стана в присъствието на кмета Корнелия Маринова и заместник-кметовете  Венцислав Христов и Цветан Георгиев в залата на Общинския съвет.

„Няма училище или детска градина на територията на общината, които да са с намален бюджет, който, разбира се, е съобразен с броя на децата. Началният план на бюджет на функция “Образование“ за 2018 година е 14 205 455 лв., от който за делегираните от държавата дейности е 13 609 701 лв., а  за местните дейности е 1 117 415 лв. За сравнение при 37 млн. лв. бюджет на общината  тези 14 млн. лева са средствата за образование, близо 40 процента от общите бюджетни средства – това е едно изключително важно перо. Отделно са средствата по оперативните програми. Това прави вашата отговорност изключително голяма при управлението на тези средства, както доверие към вас е също много голямо и ние разчитаме на вас.“ С тези думи кметът Корнелия Маринова се обърна към присъстващите при връчването на бюджетите.

Утвърдените бюджети са съставени в съответствие с последните изменения на законовата и подзаконовата нормативна уредба. Специалистите обясняват, че сборът от държавните средства и от местните дейности е по-голям 14 205 455 лв., защото съществува  дофинансиране чрез такси от две общежития.