Как трябва да изглежда училището в 21. век и как заедно можем да работим за положителна промяна в най-важната сфера за успешно развитие на обществото в България – образованието. Това са основните теми на дискусията “Поведи промяната”, която ще се проведе на 28-ми февруари в Ловеч. Срещата е организирана от фондация “Заедно в час”.

“Заедно в час” е неправителствена организация, която работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо от своя социално-икономически произход и населеното място, в което е родено. Фондацията подбира, обучава и подкрепя професионалисти от различни сфери да станат учители на ученици, които имат най-голяма нужда от мотивация. По програмата на организацията преподават над 160 учители в 12 региона на България. В момента тече кампания за набиране на нови участници, които да влязат в училище от септември 2018 г.

Дискусията в Ловеч ще се състои на 28-ми февруари от 18:00 ч. в Дом „Преслав“ със съдействието на сдружение “Знание” – Ловеч. Поканени са всички мотивирани и ангажирани с темата образование хора, които вярват, че промяната в обществото зависи и от тях. “Заедно в час” иска да чуе техните идеи за това какво е нужно, за да може днешното образование да развива необходимите знания и умения у всяко едно дете.

В събитията ще участват учители по програма „Заедно в час“, които преподават в региона на Ловеч, както и нейни възпитаници. В момента седем настоящи участници по програмата и двама нейни възпитаници преподават в четири училища в региона на Ловеч.

Присъствието на събитието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация на https://goo.gl/41UxHv

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach For All.