Уважаеми хандбални приятели,

НСКХ ще организира редица семинари за бъдещи съдии. Участие мога да вземат всички

настоящи или бивши състезатели, без значение от  техния пол или възраст. Съдии с вече

получен лиценз „Б“ също са добре дошли.

НСКХ моли в срок до 16 март 2018 г. всички желаещи да изпратят на bfh@abv.bg и

nskh@abv.bg следната базова информация:

Име на заявителя: ………………………………………………………..……………….
От град ………………………………………………………………………………………
Дата на раждане ……………………………………………………………….………….
Телефон: …………………………………………………………………………………….
Е-mail: ……………………………………………….………………………………………
След като се уточни броя на желаещите да вземат участие в семинарите, НСКХ ще обяви
датите и местата за провеждане.

Михаил Башев – Председател на НСКХ