Поделение В и К АД – Ловеч съобщава, че във връзка с извършващата се реконструкция на водопроводната мрежа на град Ловеч, на 13.03.2018г. от 11.00ч до 14.00ч. ще бъде спряно водоподаването за ж.к.“Червен бряг“.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 – Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.