Екипът на Областна администрация Ловеч се включва в кампанията „Да изчистим България”

 

И тази година Областна администрация Ловеч ще се включи в кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“. На 15 септември екипът на Георги Терзийски ще почисти районите около имоти държавна собственост в кв. Вароша.

По предварителна информация, постъпила в Областна администрация, инициативи ще има във всички общини, като общинските администрации ще се включат също в почистването.

Община Тетевен ще се включи в инициативата, чрез почистване на замърсени терени около общински път гр. Тетевен – с. Бабинци.

Община Троян ще почиства два терена – местностите „Капинчо“ и „Турлата“.

В община Ловеч са определени за почистване следните терени – междублоковите пространства и детски площадки в кв. Младост“, „Червен бряг“, Здравец“, в кв. „Вароша“ и „Дръстене“ подходите към „Крепостта“ и бермата на р. Осъм, в кв. „Дикисана“ и „Колю Фичето“, в парк „Стратеш“ и алея „Башбунар“ – зелените площи и детски площадки, в кв. „Гозница“ и „Продимчец“ – входно-изходните участъци към кварталите, бул. „Мизия“ – тротоар, зелена площ и русло на р. „Гознишка“ пред ХМ „Т-маркет“, по ул. „Полк. Антон Кусев“ – тротоари и банкети. Ще бъдат почистени и площи, определени от кметове и кметски наместници, както и други, определени от инициативни групи, заявили желание да се включат в инициативата. На обслужващите по договор фирми ще бъде възложено извозването и депонирането на събраните отпадъци.

Във всички населени места на община Ябланица ще бъдат почистени екопътеки, места за отдих, зелени площи и детски площадки, както и пътят до туристически обект пещера „Съева дупка“.

Призив за включване в кампанията са отправили и в община Априлци и другите общини от областта.

Това е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.

Напомняме, че Денят на голямото почистване тази година е 15 септември – Световен ден на почистването! На този ден България ще чисти заедно с милиони доброволци от 150 страни.

Вече осма поредна година инициативата „Да изчистим България заедно” ще превърне в един отбор хиляди хора, които искат да живеят на едно по-чисто място. Емблематичната кампания отрежда водещо място на България сред страните с най-добри доброволчески практики в грижата за околната среда.

Пълна информация за това как да участвате можете да намерите на сайта http://daizchistim.bg/. В него е и интерактивната карта на кампанията, която служи за маркиране на почистените зони и на добрите практики за намаляване на отпадъците. Тя дава отлична визуална представа за измеренията на кампанията, както и за това къде в България има най-много загрижени за околната среда граждани и добри практики за генериране на нулеви отпадъци.