Исторически календар „Ловеч“
1900 г.
На 9 февруари в Ловеч излиза бр. на вестник „Ловчански куриер“ – орган на Либералната партия, с редактори А. Златарев и Н. Василев. Като продължение по-късно излиза в-к „Свободни права“.

1914 г.
На 10 февруари в Ловеч се провежда ученическа стачка против увеличаване броя на зрелостните изпити