Община Ловеч е получила уведомление от Димитър Василев Христов, че ще се провеждат на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия. Уведомлението е в изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности.

Действията ще са в периода 12 – 15 май 2018 г. от 7 до 10 часа и 18 до 21 часа в землището на гр.Ловеч, кв. Гозница. Ще бъдат третирани следните местности.

а) ПОЛЕТО – 230 дка, и 25 дка, отстоящи от населеното място 300 м. от кв. ГОЗНИЦА, отстояние от съседно селище на 2 км от село СКОБЕЛЕВО и 2км от кв.ПРОДИМЧЕЦ.

б)  ВЕТРЕНЕ – 96 дка, отстоящи от населеното място 5 км. от кв. ГОЗНИЦА , отстояние от съседно селище на .5 км от село РАДЮВЕНЕ.

в)  МЛАКАТА -176 дка, отстоящи от населеното място 500 м. от кв. ГОЗНИЦА , отстояние от съседно селище на .2 км от село СКОБЕЛЕВО и 2км от кв.ПРОДИМЧЕЦ.

г)  ГОЛЕМИТЕ ОРЕХИ – 180 дка. и 102 дка,  отстоящи от населеното място 2 км от кв. ГОЗНИЦА , отстояние от съседно селище на 1 км от село СКОБЕЛЕВО

д)  СТУБЛАТА – 50 дек., отстоящи от населеното място 2 км от кв. ГОЗНИЦА.

 

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в стопански двор кв. ГОЗНИЦА.