Датата 15 февруари в историята на Ловеч:
1887 г.
На 15 февруари в града излиза бр. на в-к „Ловеч“ – издание за хумор и сатира. Редактор и издател Стоян Д. Пинтев. Излиза до 25 юни 1888 година.

1985 г.
Ловешкият музей посреща 2-милионния си посетител

Датата 17 февруари в историята на Ловеч:

1940 г.
Основано е Ловешкото дружество за борба с детската престъпност и подпомагане на освободените затворници.