Покана за обществено обсъждане на предложение за удостояване на арх. Петко Еврев със званието „Почетен гражданин на Ловеч“

 

 

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на предложение за удостояване на арх. Петко Еврев със званието „Почетен гражданин на Ловеч“

 

На основание чл. 49, ал. 2 от Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Ловеч, отправям покана за участие в обществено обсъждане на предложение, внесено с подписите на Инициативен комитет от 71 граждани, за удостояване на арх. Петко Еврев със званието „Почетен гражданин на Ловеч“ за дейността му, свързана с утвърждаване престижа на град Ловеч пред национални и международни институции и по повод предстоящата му 80-годишнина.

Общественото обсъждане ще се проведе на 11 април 2018 година /сряда/ от 16.30 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

Към настоящата покана са приложени: Мотивирано предложение и биографиия на арх. Еврев

Поканата с приложенията са публикувани на интернет страницата на Община Ловеч www.lovech.bg и са на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч