*****

Четвъртата творческа среща на Сдружението в ловешкото село Дойренци, на 27 септември от 9.30 часа в НЧ „Просвета“ ще разгледа предложение до Общински съвет Ловеч за издигане паметник на цар Иван Александър

*****
В Плевен започва строителство на ново производствено предприятие – завод за автомобилни кабелни инсталации. Чуждестранната инвестиция по предварителни данни е на стойност 32 милиона евро. Предвижда се за бъдат разкрити над 2000 работни места. Церемонията за началото на строителството е от 11.00 часа.