В събота се организира „Детска олимпиада  3“ на „Стратеш“ в Ловеч

На 22 септември (събота) от 10.00 ч. край езерото на парк „Стратеш“ ще се проведе ДЕТСКА ОЛИМПИАДА 3, организирана от Сдружение „Мисия. Иновации. Гражданство – МИГ” – Ловеч. Предвидени са спортни, занимателни игри и много награди! По време на събитието ще си припомним още правилата за движение и ще се научим как да оказваме първа долекарска помощ на пострадал.

Партньори са Община – Ловеч, Център за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”, Български червен кръст, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Ловеч.
„Детската олимпиада” е част от проект „„Здравословно хранене и спорт – начин на живот“, финансиран от Програма за младежки дейности на Община Ловеч за 2018 г.

Организаторите приканват:

Елате да се забавляваме заедно!
Нека си направим един незабравим детски празник!
Ние ще бъдем там! А вие?