Започва организираният от Община Ловеч Регионален обществен форум „ЛОВЕЧ 2018 – МОСТОВЕ ЗА СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“, съобщи заместник-кметът на Община Ловеч Венцислав Христов. Събитието е посветено на темата за социалната икономика в регион Ловеч и се провежда в рамките на пилотния проект по Регионална социална икономика „Региони 2018“, ръководен от ГД „ГРУПА“ на Европейската комисия.

„Нашата цел е да се даде възможност за обмяна на опит и споделяне на добри практики,  както и повишаване на капацитет и обмен на иновации и знание. Надяваме се неговото провеждане да допринесе за популяризиране на социалното предприемачество и малък бизнес чрез представяне на продукти и услуги и осигуряване на признание за значението на темата на местно и регионално ниво, както и формиране на политики за развитие, популяризиране на добри практики за социално предприемачество и намиране на устойчиви решения за партньорство“, съобщи зам.-кметът.

Форумът ще се проведе на 5 и 6 октомври 2018 г. в гр. Ловеч и ще включва две основни събития: Изложение на продукти и услуги в Сити център – Хали Ловеч, предоставяни от български социални предприятия – местни и от страната и провеждане на конференция и дискусионни срещи.

Целта е да се създаде пространство за обсъждане и генериране на нови идеи за развитие на социалната икономика в регион Ловеч и отвъд него в няколко аспекта:

  •    политики за развитие
  •    добри практики за социално предприемачество
  •    устойчиви решения за партньорство

През първия работен ден на 5 октомври ще бъдат проведени и четири тематични форума за дискусии по конкретни теми:

  •    Достъп до ресурси и пазари – модератор Райна Тимчева от Микрофонд АД
  •    Дигитален маркетинг – модератор Александър Георгиев – създател на Advertise и асоцииран партньор на Екуинокс Партнърс
  •    „Допълваща“ заетост – модератор Фреди Уулс от Де Пасарел
  •    Решение „един за всички“ – модератор Росен Рашков – асоцииран партньор на Екуинокс Партнърс и член на International Coach Federation – Global & Bulgarian Chapters

През втория работен ден на форума на 6 октомври ще се проведе конференция в зала №109 на Дом „Преслав“ за представяне на идеите от тематичните форуми за дискусии.

Общината Ловеч ще отличи организациите с най-добре представена практика или идея от тематичните форуми и връчи специална награда за социално ангажиран предприемач.

Потвърдилите участие гости на форума са:

Светлана Ангелова – народен представител, зам.-председател на парламентарната Комисия по труда и социалната политика, член на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите,

Анна Александрова – народен представител, член на парламентарната Комисията по правни въпроси и борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика,

Иван Миховски – народен представител, член на парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм,

Бисер Петков – министър на труда и социалната политика.

Събитието е организирано съвместно с Българският център за нестопанска право  и с екипа на програмния  директор Надя Шабани.

Спомоществователи на събитието са „Пи Ар Ем“ ООД – Сити център Ловеч.

Регистрация за участие са направили около 100 човека, представители на малък и среден бизнес, социални предприятия, професионални училища и социални услуги от региона, както и представители на централната и местна власти.

Информация за събитието можете да намерите на интернет страницата на форума www.mostovelovech.eu

1 КОМЕНТАР

  1. Ура, ураа!!! Социално НЕангажираните В. Христов и самонадценяващата се М. Василева – организатори на мероприятието. Чиновници „определящи“, кои деца са в риск…Смях…

Comments are closed.