Утре, 5 януари, в 11 ч,
пресконференция
на Областния управител на Ловеч
Георги Терзийски.